Công đoàn Hà Nội chăm lo cho 425.648 người lao động với trên 185 tỉ

Điểm họp trực tuyến tại trụ sở Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm họp trực tuyến tại trụ sở Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm họp trực tuyến tại trụ sở Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top