Công đoàn GTVT VN: Gắn biển công trình chào mừng 50 năm Ngày Thành lập CĐ GTVT VN