Công đoàn GTVT Việt Nam động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Đỗ Nga Việt (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: V.C
Đồng chí Đỗ Nga Việt (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: V.C
Đồng chí Đỗ Nga Việt (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: V.C
Lên top