Công đoàn góp sức cùng địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên trái) trao quà cho công nhân Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên trái) trao quà cho công nhân Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên trái) trao quà cho công nhân Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Lên top