Công đoàn gọi điện đến từng đoàn viên, người lao động để thăm hỏi

6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ảnh: T.T
6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ảnh: T.T
6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ảnh: T.T
Lên top