Công đoàn giúp nông dân tiêu thụ vịt và trứng

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ giúp nông dân huyện Ứng Hoà tiêu thụ vịt và trứng. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ giúp nông dân huyện Ứng Hoà tiêu thụ vịt và trứng. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ giúp nông dân huyện Ứng Hoà tiêu thụ vịt và trứng. Ảnh: CĐQ
Lên top