Công đoàn giúp “hạ nhiệt” bức xúc của công nhân Công ty 100% vốn nước ngoài

Trụ sở Công ty TNHH Giầy dép Bách Năng tại Quảng Ninh. Ảnh: trang Facebook của Công ty THNN Giầy dép Bách Năng tại Quảng Ninh
Trụ sở Công ty TNHH Giầy dép Bách Năng tại Quảng Ninh. Ảnh: trang Facebook của Công ty THNN Giầy dép Bách Năng tại Quảng Ninh
Trụ sở Công ty TNHH Giầy dép Bách Năng tại Quảng Ninh. Ảnh: trang Facebook của Công ty THNN Giầy dép Bách Năng tại Quảng Ninh
Lên top