Công đoàn giúp đoàn viên khó khăn vay không lãi gần 500 triệu đồng

Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bán hàng giá ưu đãi ít nhất 10% dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn của Tổng Công ty. Ảnh: Nam Dương
Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bán hàng giá ưu đãi ít nhất 10% dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn của Tổng Công ty. Ảnh: Nam Dương
Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bán hàng giá ưu đãi ít nhất 10% dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn của Tổng Công ty. Ảnh: Nam Dương
Lên top