Công đoàn giúp đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

Công nhân, viên chức, lao động huyện Bát Xát (Lào Cai) chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai.Ảnh: Nguyễn Huyến
Công nhân, viên chức, lao động huyện Bát Xát (Lào Cai) chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai.Ảnh: Nguyễn Huyến
Công nhân, viên chức, lao động huyện Bát Xát (Lào Cai) chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai.Ảnh: Nguyễn Huyến
Lên top