Công đoàn giúp chuyển dịch lao động

Sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, đến nay, hoạt động sản xuất Cty TNHH Komega-X (KCN Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) đã ổn định trở lại. Ảnh: Phương Linh
Sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, đến nay, hoạt động sản xuất Cty TNHH Komega-X (KCN Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) đã ổn định trở lại. Ảnh: Phương Linh
Sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, đến nay, hoạt động sản xuất Cty TNHH Komega-X (KCN Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) đã ổn định trở lại. Ảnh: Phương Linh
Lên top