Công đoàn giới thiệu việc làm cho người lao động

Người lao động đăng lý tìm việc trong Chương trình “CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho NLĐ” do LĐLĐ TP.Thủ Đức tổ chức. Ảnh: Nam Dương
Người lao động đăng lý tìm việc trong Chương trình “CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho NLĐ” do LĐLĐ TP.Thủ Đức tổ chức. Ảnh: Nam Dương
Người lao động đăng lý tìm việc trong Chương trình “CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho NLĐ” do LĐLĐ TP.Thủ Đức tổ chức. Ảnh: Nam Dương
Lên top