Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Tặng 10 sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong