Công đoàn Giao thông vận tải Hà Nội triển khai chăm lo Tết nguyên đán

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 kỳ họp thứ 14 có nội dung về triển khai chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: CĐHN
Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 kỳ họp thứ 14 có nội dung về triển khai chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: CĐHN
Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 kỳ họp thứ 14 có nội dung về triển khai chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: CĐHN
Lên top