Công đoàn Giao thông Vận tải Hà Nội hỗ trợ 4 lao động qua đường dây nóng

Đại diện Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội trao nhu yếu phẩm cho người lao động xin hỗ trợ qua đường dây nóng của Công đoàn. Ảnh: CĐN
Đại diện Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội trao nhu yếu phẩm cho người lao động xin hỗ trợ qua đường dây nóng của Công đoàn. Ảnh: CĐN
Đại diện Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội trao nhu yếu phẩm cho người lao động xin hỗ trợ qua đường dây nóng của Công đoàn. Ảnh: CĐN
Lên top