Công đoàn Giáo dục VN tiếp nhận hỗ trợ nhà giáo, người lao động các tỉnh Tây Bắc

Ông  Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ NGNLĐ các tỉnh Tây Bắc từ bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ NGNLĐ các tỉnh Tây Bắc từ bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ NGNLĐ các tỉnh Tây Bắc từ bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Lên top