Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình "Cám ơn người lao động"

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ GDVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ GDVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ GDVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top