Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Mong muốn mở rộng hợp tác với các công đoàn giáo dục thế giới

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN ( 3 người từ phải sang) tại Đại hội. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN ( 3 người từ phải sang) tại Đại hội. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN ( 3 người từ phải sang) tại Đại hội. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+
Lên top