Công đoàn Giáo dục tỉnh Tuyên Quang ủng hộ phòng, chống COVID-19

Cán bộ, giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương ATK Sơn Dương ủng hộ thực phẩm cải thiện bữa ăn cho người đang cách ly tại trường. Ảnh: T.Q
Cán bộ, giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương ATK Sơn Dương ủng hộ thực phẩm cải thiện bữa ăn cho người đang cách ly tại trường. Ảnh: T.Q
Cán bộ, giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương ATK Sơn Dương ủng hộ thực phẩm cải thiện bữa ăn cho người đang cách ly tại trường. Ảnh: T.Q
Lên top