Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang hỗ trợ giáo viên bị thiên tai

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Tiền Giang - ông Lưu Nhơn Đức - trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị thiên tai. Ảnh: L.N.Đ
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Tiền Giang - ông Lưu Nhơn Đức - trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị thiên tai. Ảnh: L.N.Đ
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Tiền Giang - ông Lưu Nhơn Đức - trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị thiên tai. Ảnh: L.N.Đ
Lên top