Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Nam: Tổng kết cuộc thi viết về “Gương tốt nhà trường - Gương sáng nhà giáo”