Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Bình triển khai nhiệm vụ năm học mới

Lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Ninh Bình trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: NT
Lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Ninh Bình trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: NT
Lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Ninh Bình trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: NT
Lên top