Công đoàn giáo dục tỉnh Bạc Liêu nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang thăm Nhà giáo Nguyễn Đình Thi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Giá Rai (ảnh Nhật Hồ)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang thăm Nhà giáo Nguyễn Đình Thi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Giá Rai (ảnh Nhật Hồ)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang thăm Nhà giáo Nguyễn Đình Thi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Giá Rai (ảnh Nhật Hồ)
Lên top