Công đoàn giáo dục Quảng Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục Quảng Bình trao Cờ thi đua chuyên đề "Dạy tốt, Học tốt" của Công đoàn Giáo dục VN cho trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục Quảng Bình trao Cờ thi đua chuyên đề "Dạy tốt, Học tốt" của Công đoàn Giáo dục VN cho trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục Quảng Bình trao Cờ thi đua chuyên đề "Dạy tốt, Học tốt" của Công đoàn Giáo dục VN cho trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top