Công đoàn giáo dục Nghệ An hỗ trợ chống dịch hơn 55 triệu đồng

Các đơn vị trong ngành giáo dục Nghệ An hỗ trợ suất cơm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: VH
Các đơn vị trong ngành giáo dục Nghệ An hỗ trợ suất cơm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: VH
Các đơn vị trong ngành giáo dục Nghệ An hỗ trợ suất cơm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: VH
Lên top