Công đoàn giáo dục Kon Tum đồng hành đoàn viên khó khăn trước Tết

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GDĐT và bà Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch CĐGD tặng quà cho các giáo viên tại Đắk Glei.
Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GDĐT và bà Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch CĐGD tặng quà cho các giáo viên tại Đắk Glei.
Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GDĐT và bà Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch CĐGD tặng quà cho các giáo viên tại Đắk Glei.
Lên top