Công đoàn giáo dục Hải Phòng biểu dương 45 đoàn viên tiêu biểu xuấtsắc

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng và bà Lâm Tuyết Trinh - Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT Hải Phòng biểu dương các cán bộ Công đoàn tiêu biểu - ảnh MC
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng và bà Lâm Tuyết Trinh - Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT Hải Phòng biểu dương các cán bộ Công đoàn tiêu biểu - ảnh MC
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng và bà Lâm Tuyết Trinh - Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT Hải Phòng biểu dương các cán bộ Công đoàn tiêu biểu - ảnh MC
Lên top