Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh ủng hộ, chung sức chống dịch COVID-19

Cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn.
Cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn.
Cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top