Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: CĐ
Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: CĐ
Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: CĐ
Lên top