Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tặng 25.000 chiếc khẩu trang cho các điểm thi

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ, giáo viên coi thi tại điểm thi Trường THPT Nghèn (Can Lộc). Ảnh: CĐ.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ, giáo viên coi thi tại điểm thi Trường THPT Nghèn (Can Lộc). Ảnh: CĐ.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ, giáo viên coi thi tại điểm thi Trường THPT Nghèn (Can Lộc). Ảnh: CĐ.
Lên top