Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua của CĐ Giáo dục Viêt Nam

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh được nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TT.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh được nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TT.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh được nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TT.
Lên top