Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh khánh thành nhà công vụ giáo viên 500 triệu

Cắt băng khánh thành Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Lê Quảng Chí. Ảnh: HS
Cắt băng khánh thành Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Lê Quảng Chí. Ảnh: HS
Cắt băng khánh thành Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Lê Quảng Chí. Ảnh: HS
Lên top