Công đoàn Giáo dục Bến Tre họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Khen thưởng buổi tại họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: M.Đ
Khen thưởng buổi tại họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: M.Đ
Khen thưởng buổi tại họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: M.Đ
Lên top