Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam:

Công đoàn giám sát chặt chẽ công tác an toàn ngành than

Công đoàn Cty CP than Vàng Danh-TKV động viên người lao động tích cực tham gia sản xuất, gắn với đảm bảo công tác an toàn lao động. Ảnh: T. Hằng
Công đoàn Cty CP than Vàng Danh-TKV động viên người lao động tích cực tham gia sản xuất, gắn với đảm bảo công tác an toàn lao động. Ảnh: T. Hằng
Công đoàn Cty CP than Vàng Danh-TKV động viên người lao động tích cực tham gia sản xuất, gắn với đảm bảo công tác an toàn lao động. Ảnh: T. Hằng
Lên top