Công đoàn Gia Lai gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh TH
LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh TH
LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh TH
Lên top