Công đoàn GDĐT tỉnh Thái Bình tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20.11

Tiết thao giảng của cô và trò Trường THPT Bắc Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Tiết thao giảng của cô và trò Trường THPT Bắc Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Tiết thao giảng của cô và trò Trường THPT Bắc Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Lên top