Công đoàn gắng lo Tết 2022 cho người lao động tốt hơn mọi năm

Anh Bùi Văn Biện mong được tăng ca thêm để có tiền lo cho con ăn học. Ảnh: Đ.T
Anh Bùi Văn Biện mong được tăng ca thêm để có tiền lo cho con ăn học. Ảnh: Đ.T
Anh Bùi Văn Biện mong được tăng ca thêm để có tiền lo cho con ăn học. Ảnh: Đ.T
Lên top