Công đoàn gắn tuyên truyền bầu cử với phát triển đoàn viên

Người lao động được kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh Ngọc Thủy
Người lao động được kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh Ngọc Thủy
Người lao động được kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh Ngọc Thủy
Lên top