Quảng Ninh

Công đoàn gắn biển chào mừng 90 năm cho đề tài cải tiến sáng tạo

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Cty CP Gạch ngói Đất Việt găn cắt băng gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Cty CP Gạch ngói Đất Việt găn cắt băng gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Cty CP Gạch ngói Đất Việt găn cắt băng gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: T.N.D
Lên top