Công đoàn EVNCPC 44 năm phát triển vững mạnh

44 năm phát triển, công đoàn EVNCPC là chỗ dựa cho người lao động. Ảnh: EVN
44 năm phát triển, công đoàn EVNCPC là chỗ dựa cho người lao động. Ảnh: EVN
44 năm phát triển, công đoàn EVNCPC là chỗ dựa cho người lao động. Ảnh: EVN
Lên top