Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Đường sắt Việt Nam hội đàm với Công đoàn Đường sắt Pháp (CGT)