Công đoàn Đường sắt hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐN
Cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐN
Cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐN
Lên top