Công đoàn Đường sắt chung tay hỗ trợ "lá chưa lành"

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt cùng lãnh đạo Công đoàn tổng công ty trao quà hỗ trợ các cháu "lá chưa lành". Ảnh LA
Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt cùng lãnh đạo Công đoàn tổng công ty trao quà hỗ trợ các cháu "lá chưa lành". Ảnh LA
Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt cùng lãnh đạo Công đoàn tổng công ty trao quà hỗ trợ các cháu "lá chưa lành". Ảnh LA
Lên top