Công đoàn dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị ủng hộ quỹ phòng dịch COVID-19

Công đoàn Dự án RENEW và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy trao tiền ủng hộ cho quỹ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Mạnh Hùng.
Công đoàn Dự án RENEW và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy trao tiền ủng hộ cho quỹ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Mạnh Hùng.
Công đoàn Dự án RENEW và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy trao tiền ủng hộ cho quỹ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Mạnh Hùng.
Lên top