Công đoàn động viên NLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó do COVID-19

Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT.
Lên top