Công đoàn Đồng Nai phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Công nhân Đồng Nai quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Minh Châu
Công nhân Đồng Nai quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Minh Châu
Công nhân Đồng Nai quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Minh Châu
Lên top