Công đoàn Đồng Nai đã đồng hành cùng NLĐ vượt khó khăn dịch COVID-19

Công đoàn Đồng Nai chủ động chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn Đồng Nai chủ động chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn Đồng Nai chủ động chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top