Công đoàn Đồng Nai cung cấp miễn phí thực phẩm cho công nhân khu nhà trọ

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại khu nhà trọ. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại khu nhà trọ. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại khu nhà trọ. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lên top