Công đoàn đồng hành với đoàn viên mua sắm Tết

Các gia đình của đoàn viên CĐ Casumina đưa nhau đi sắm Tết
Các gia đình của đoàn viên CĐ Casumina đưa nhau đi sắm Tết
Các gia đình của đoàn viên CĐ Casumina đưa nhau đi sắm Tết
Lên top