Công đoàn đồng hành với chủ doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho công nhân

Công ty TNHH Long Sinh đảm bảo việc làm, đời sống cho công nhân lao động. Ảnh Hồng Phúc
Công ty TNHH Long Sinh đảm bảo việc làm, đời sống cho công nhân lao động. Ảnh Hồng Phúc
Công ty TNHH Long Sinh đảm bảo việc làm, đời sống cho công nhân lao động. Ảnh Hồng Phúc
Lên top