Công đoàn đồng hành cùng doanh nhân xây dựng doanh nghiệp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, ông Hoàng Liên (thứ hai bên trái) chúc mừng doanh nghiệp và công đoàn Công ty Xăng dầu Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh Việt Quỳnh
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, ông Hoàng Liên (thứ hai bên trái) chúc mừng doanh nghiệp và công đoàn Công ty Xăng dầu Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh Việt Quỳnh
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, ông Hoàng Liên (thứ hai bên trái) chúc mừng doanh nghiệp và công đoàn Công ty Xăng dầu Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh Việt Quỳnh
Lên top